Följd med SJ tågförare Therese på en helt vanlig dag på jobbet. Hon börjar alltid sina dagar i tågdepån Hagalund.

Tågaktiviteten är en del av Hela Spektrat, ett specialprojekt som Min Stora Dag initierat tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet. Projektet skapar ett årligt kunskapshöjande seminarium men även aktiviteter riktade till just barn med autism. Alla barn har rätt till en givande fritid och meningsfulla sociala sammanhang.