Om boendestöd

Denna film handlar om boendestöd och kompletterar filmen Om LSS. I filmen kan du lära dig mer om:

  • Vad boendestöd innebär
  • Hur du ansöker om boendestöd
  • Skillnaden mellan boendestöd och bostad med särskild service
  • Hur du överklagar ett beslut om boendestöd


Om stöd i skolan

Denna film ger en introduktion till vad skollagen säger om elevens utveckling mot kunskapsmålen, tidiga stödinsatser, extra anpassningar och särskilt stöd samt åtgärdsprogram.

Om LSS

I denna film ges en introduktion till lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. I filmen redogörs för paragraferna 1, 5 och 6. I filmen ges även kortfattad information om LSS-verksamhetens mål och kvalitet. 


Att ansöka om ersättning

Denna film beskriver hur du ansöker om ersättningar som (till exempel merkostnadsersättning eller omvårdnadsbidrag), vad som händer när du ansökt och hur du vid behov överklagar ett beslut.

Kontaktperson

Om du har frågor om innehållet i filmerna är du varmt välkommen att kontakta Autism Sveriges förbundsjurist rebecca.tarabay@autism.se