Regeringen skriver i ett pressmeddelande att de ska se över Statens institutionsstyrelses uppdrag och ge myndigheten ökade medel för att satsa på kompetens och kvalitetslyft. Beskedet kom efter Inspektionen för vård och omsorg i förra veckan lämnade sin rapport om särskilda ungdomshem som drivs av Statens institutionsstyrelse, SiS.

Rapporten visar bland annat:

 • Framför allt flickor är utsatta för kränkningar och otillåtna tvångsåtgärder, såsom fasthållningar och nedläggningar.
 • Kompetensen om bland annat neuropsykiatriska diagnoser har ökat, men personalen anser själva att det finns stora kompetensskillnader och förmåga att möta ungdomar med komplexa svårigheter.
 • Statens institutionsstyrelse behöver få en bättre bild av de enskilde unges behov för att ge rätt bemötande med hänsyn till exekutiv förmåga, förmåga till känsloreglering, eventuell språkstörning och perceptuella och sensoriska svårigheter.

Autism Sverige kommenterar:

 • Tvångsvård av unga med autism bör i första hand förebyggas.

  Autism är en kognitiv funktionsnedsättning som inte går inte att behandlas bort. För att barn och unga med autism ska få en positiv utveckling krävs autismspecifika stödinsatser i hem och skola. Här behövs bättre och tätare samverkan mellan habilitering, psykiatri. socialtjänst, skola för att barn med autism.
 • Unga med autism bör inte alls placeras på Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem.

  Tvångsvård i sig och särskilt vistelse på låst institution kan vara mycket skadligt för unga med autisms hälsa och utveckling. Behövs trots allt placering utanför hemmet är det familjehem alternativt HVB-hem med autismkompetens som bör väljas.
 • Kompetenslyft behövs inom Statens institutionsstyrelse, socialtjänst och domstolsväsendet

  Satsningar på ökad kompetens är viktigt eftersom det är ett faktum att det i dagsläget finns alltför många unga med autism på Statens institutionsstyrelse särskilda ungdomshem. Autismkompetens behövs hos både chefer och personal. Genom att använda lågaffektivt bemötande, tydliggörande strategier, kommunikationsstöd och anpassningar utifrån annorlunda perception kan tvångsåtgärder undvikas.

  Även socialtjänsten behöver kompetenslyft om autism för att undvika att barn med autism omhändertas av felaktiga skäl, det vill säga på grund av beteende och symtom som beror på funktionsnedsättningen. Dessutom behöver domstolsväsendet ökad kunskap om autism för att säkerställa en rättssäker och trygg process för barn och unga med autism som riskerar tvångsvård.

 

Läs Inspektionen för vård och omsorgs rapport (öppnar ivo.se i nytt fönster)

Läs regeringens pressmeddelande (öppnar regeringen.se i nytt fönster)