John som har autism och adhd var rymningsbenägen och föräldrarna hade vid flera tillfällen påpekat att det därför var viktigt att aldrig lämna honom ur sikte. Trots detta har John kunnat rymma från HVB-hemmet Prästgården i Hagfors och till följd av det avlidit. Det är oerhört tragiskt och våra tankar går till hans familj, fortsätter Ulla Adolfsson.

Autism- och Aspergerförbundet menar att kompetensen om autism inom HVB-hem generellt sett är låg. Att rätt kompetens krävs visar fallet med John Walter. Man behöver förstå konsekvenserna av autism och personalen måste ha rätt verktyg för att bland annat kunna agera förebyggande och förhindra att ett barn rymmer.

Ett tungt ansvar vilar också på socialtjänsten som ytterst ansvarar för vilket HVB-hem barnet placeras på. Även inom socialtjänsten är kunskapen om autism oftast låg. Kunskap om autism är nödvändig för att beslut om placering inte ska fattas på felaktiga grunder och utifrån barnets bästa. Det här fallet visar också att socialtjänsten inte varit lyhörd utifrån det Johns föräldrar har berättat.

Förbundet anser att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, måste skärpa sin tillsyn av HVB-hem och se över hur beslut fattas när det gäller placering av barn på HVB-hem. Särskilt viktig är kompetensfrågan och lämplighet att bedriva HVB-hem.

– Vi har under många år samlat in information om de stora brister som finns när det gäller placering av barn och unga. Många barn och unga far väldigt illa och när det går så långt att ett barn dör då måste samhället agera snabbt för att få till stånd förbättringar, avslutar Ulla Adolfsson.