Sex av tio elever med autism får inte tillräckligt stöd i skolan, trots att skollagen tydligt slår fast rätten till anpassat stöd. Det visar Skolenkäten 2022 från Autism- och Aspergerförbundet.

I en debattartikel i Dagens Samhälle riktar förbundet fyra krav till regeringen för att skapa en skola för alla:

1. Ta fram nationell statistik om skolsituationen för elever med autism.
2. Stärk elevers rätt till en tillgänglig skol- och lärmiljö
3. Ta bort möjligheten för skolor att välja bort barn med autism
4. Öka autismkompetensen i skolorna och inför speciallärarinriktning om autism

Läs hela debattartikeln här: Öka autismkompetensen i skolorna (ppnar i nytt fönster)