Om du kopierar en tidigare kalenderhändelse kommer sidans "namn" få en siffra efter sig. Detta eftersom varje sida måste ha ett unikt namn. 

1. Rubrikfältet används för rubriken som ska visas på sidan. 

 

2. Sidans namn visas i brödsmula och webbläsare. 

OBS! Om sidan du kopierar redan har en siffra inom parentes i namnet, ta bort siffran och parenteserna. Då blir det en enklare namn som visas.