Startsidan och distriksidor byggs upp med så kallade makron. Startsidan innehåller två makroytor.

Heroyta

Denna yta är tillägnad makrot ”Hero".

Macroyta

I denna yta kan du placera valfritt antal makron. Startsidan byggs exempelvis upp av listningsmakro för nyheter, kalender, puffar och sektionsrubriker.