Knapparna för att spara en sida hittar du längst ner till höger. 

Spara

"Spara" väljer du för att spara en sida eller ändringar utan att de publiceras. Detta är särskilt användbart om du arbetar med förändringar under en tidsperiod. Spara ofta för att förhindra att data förloras.

Förhandsgranska

Välj “Förhandsgranska” så kan du se hur sidan kommer att se ut när den har publicerats.  

 

Spara och publicera

Välj ”Spara och publicera” för att publicera en tidigare sparad sida eller publicera en sida utan att förhandsgranska den.  

Avpublicera sida

Längst till höger i gröna knappen ”Spara och publicera” finns en pil. Klicka på pilen för att öppna en meny med tre val. Välj "Avpublicera".