Heroyta

Denna yta hanterar hero-sektion. Det är bildytan högst upp på startsidan.

Macroyta

I denna yta finns block för puffar samt nyhets- och kalenderlistning.