1. Klicka på profilkonen. Det är den rosa och runda ikonen i blå listen längst ut till höger. Det står två bokstäver i cirkeln (initialerna i din profil).  

 

2. När du klickar på profilikonen visas en meny. Välj ”Logga ut”.