Här beskrivs hur du redigerar befintliga sidor.

1. Klicka på sidan du vill redigera i sidträdet till vänster.


2. Fyll i fälten i arbetsytan till höger.

 

Namn

Fyll i  ett namn för sidan. Obligatoriskt. Denna text syns i webbläsarfönstret, menyer och brödsmulor. Ska var kort - helst max tre ord.

Rubrik

Om rubrik inte fylls i blir den samma som sidans namn. Håll gärna rubriken kort. 

Ingress

Fyll i en kort ingress, rekommendation är en eller två meningar. 

Sidans toppbild

Bilden hamnar över texten. Klicka på rutan bredvid texten ”Sidans toppbild” för att välja bild. Bilden ska vara liggande och minst 850 x 380 pixlar.

Bildtext för toppbild

Detta fält används för att ange en så kallad alt-text till huvudbilden. Alt-text används bland annat av webbläsare för att läsa upp bildtexter. Alt-texter ska användas för alla bilder som har ett informativt värde för sidan innehåll och inte bara är utsmyckning. Förklara bildens innehåll och hur den knyter an till sidan. 

Brödtext

I det här fältet lägger du in brödtext och formaterar texten. Om du klistrar in text, tänk på att klistra in den oformaterad. Det gör du genom att högerklicka och välja “Klistra endast in  text”. 

Högst upp i listen för brödtexten fältet finns ett verktygsfält. Här kan du välja mellanrubriker i menyn “Format”. Här finns även verktyg för fetstil, kursiv, punktlistor och numrerade listor. 

 

 

Dölj i navigering

Med detta val kan du välja att dölja sidor i navigeringen.