1. I den vänstra kolumnen finns en ruta med kort information om händelsen.
  2. I den högra kolumnen finns en längre beskrivning av händelsen. 

 

1. Fyll i Information om händelsen

Plats

Fyll i plats/ort där kalenderhändelsen inträffar. Skriv "Digitalt" om det sker via dator.

Adress och längre beskrivning av vart aktiviteten sker läggs in under brödtextfältet i högre vyn (se under punkt 2 nedan).

Startdatum och slutdatum

Här anger du start- och slutdatum för händelsen/aktiviteten. För att den ska synas inne i kalendern måste ett slutdatum läggas in. 

E-post

Om krävs anmälan till en händelse/aktivitet så anger du e-postadressen som ska ta emot anmälningarna i detta fält.

Kort beskrivning

I detta fält kan du påminna om något som är viktigt. Exempel: Ta med matsäck. Här kan det också vara bra att skriva ut om aktiviteten är gratis eller om den kostar något. 

Öppen för andra distrikt

Här anger du om denna händelse/aktivitet ska visas i näraliggande distrikts kalendrar. 

Målgrupp - vem är aktiviteten till för?

Här anger med ett eller några ord du vilken målgrupp händelsen/aktiviteten riktar sig till. Exempelvis: Ungdomar 13-18 år. Föräldrar till barn med autism. Vuxna med egen diagnos. 

2. Fyll i brödtextfältet

Namn

Namnet på sidan visas i kalenderpuffen på startsidan. Syns även i webbläsarfönstret, menyer och brödsmulor. Detta fält är obligatoriskt.  Ska var kort - helst max tre ord.

Rubrik

Om rubrik inte fylls i blir den samma som sidans namn. Håll gärna rubriken kort. Om rubriken är en återkommande händelse lägger du till datumet efter, till exempel Medlemsträff 20 juni. 

 

Ingress

Ingressen är en text som sammanfattar eller introducerar innehållet på en sida.

Sidans toppbild

På de flesta sidor sidor kan en toppbild anges. Använd bildväljaren vid fältet ”Sidans huvudbild” för att ladda upp en bild eller välja en befintlig bild. Bilden ska vara liggande, minst 850 pixlar bred och 370 pixlar bred.

Alt-text för toppbild

Detta fält används för att ange en så kallad alt-text till huvudbilden. Alt-text används bland annat av webbläsare för att läsa upp bildtexter.

Brödtext

Här gör du det mesta av arbetet med att skriva in text, lägga in bilder, länka till pdf:er, med mera. Brödtextfältet innehåller olika verktyg som omvandlar din text, bilder, mm till html-kod som sedan infogas i mallsidan och tolkas av besökarens webbläsare. Det är viktigt att komma ihåg att det inte handlar om ordbehandling och att det därför kan finnas vissa begränsningar i funktionaliteten jämfört med ett ordbehandlingsprogram som t ex Word.

Du kan även lägga in en bild i brödtextfältet. Du gör det på samma sätt som en "vanlig" sida: Lägga till bild

 

Listningsrubrik

Listningsrubrik fyller du i om du vill ha samma namn på flera kalenderhändelser. Den visas då exempelvis i puffen på startsidan. Läs om listningsrubrik här. 

 

3. Dölj i navigeringen

Klicka i knappen Dölj i navigeringen. Sidorna ska inte synas i vänstra listen, då det gör det svårare att hitta in i kalendervyn. Kalendervyn är framtagen för att göra kalendern översiktlig.