1. Klicka på Kalender i sidträdet. Sparade kalenderhändelser ser du i arbetsytan till höger. Leta fram den händelse du vill redigera.

2. För att öppna en kalenderhändelse klickar du på namnet i rutan eller raden. (Ej på hela rutan eller raden). Rubriken ska bli understruken, då funkar det att klicka och komma in och redigera händelsen.

3. . Fyll i fälten i arbetsytan till höger.

Läs om att skapa innehåll i kalenderhändelser här.