Riktlinjerna fokuserar i en första version på insatser där Socialstyrelsen ser behov av särskild
vägledning för beslutsfattare. I en debattartikel i DN lyfter Socialstyrelsen fram följande områden:

  • Ge tidiga insatser
  • Utredningar ska leda framåt
  • Samordning av de många kontakterna
  • Prioritera sårbara grupper
  • Höj kunskapen i hälso- och sjukvård och socialtjänst

– Vi delar helt Socialstyrelsens bild av att det här är viktiga områden att lyfta. Därför ser vi mycket positivt på att det nu finns ett stöd för beslutsfattare inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst när det gäller autism, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet.

Läs riktlinjerna här: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism (Socialstyrelsen öppnas i nytt fönster)
Läs riktlinjerna i korthet här: Nationella riktlinjer för vård och stöd vid adhd och autism (PDF öppnas i nytt fönster)