Ett stödmaterial har arbetats fram som ska hjälpa handläggarna att räkna ihop merkostnader. Beslut om merkostnadsersättning upplevs ofta som svåra att förstå, Försäkringskassan menar att de med det nya systemet så kommer besluten att bli mer enhetliga samt rättssäkra.

För mer information: Enhetligare beräkning av merkostnads­ersättning (Försäkringskassan.se öppnas i nytt fönster)