Stödmaterial för inkludering i grundskolan - Ulrika Aspeflo

”Det verkar vara lite som ett lotteri” - en studie om skolsituationen för elever inom autismspektrumtillstånd - Masteruppsats i specialpedagogik, Linda Petersson