Sammanfattning av resultatet

  • Två av tre barn med autism har svårt att hitta fritidsaktiviteter som kan möta deras behov.
  • Bra ledare, kommunikation av barnets behov, tillgänglig och anpassad verksamhet är några vanligt förekommande svar på vad som gör det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.
  • Mindre grupper, anpassad verksamhet och mer kunskap är några vanliga svar på vad som hade kunnat göra det möjligt för deras barn att delta i fritidsaktiviteter.

Novus rapport om fritid 2021(öppnar pdf i nytt fönster)

Om enkäten och Hela Spektrat

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Autism-och Aspergerförbundet och Min Stora Dag. Syftet med undersökningen är att kartlägga hur barn med autism upplever sin fritid. Totalt har 1 520 personer som är medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet svarat på enkäten, som genomfördes den 7–13 december 2021.

Hela Spektrat är ett projekt som drivs av Min Stora Dag och Autism- och Aspergerförbundet. Finansieras av Postkodlotteriet.

Om Hela Spektrat