Om oss

 

Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att förbättra villkoren för personer med autism. Framför allt arbetar förbundet genom att:

  • sprida information och öka förståelsen för autism
  • verka för anpassad utbildning, boende, sysselsättning och fritid
  • skapa kontakter mellan personer med autism, närstående och personal
  • följa och ge uppslag till forskning inom området
  • delta i det internationella arbetet

Som medlem får du:

  • tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som till exempel föreläsningar, badbesök, cafékvällar, träffgrupper, läger och mycket mer
  • möjlighet till rådgivning från våra ombudsmän och vår jurist på kansliet i Stockholm. Det kan gälla allt från frågor om diagnoser till hur man överklagar beslut
  • Medlemstidningen Ögonblick som utkommer med 4 nummer per år

Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

2018 har Autism- och Aspergerförbundet över 17 000 medlemmar fördelade på 24 distrikt.