Medlemmar berättar

I menyn på sidan under den här rubriken hittar du Autism- och Aspergerförbundets medlemmars egna ord. Medlemmar i alla åldrar förmedlar på olika sätt sina tankar om att leva med en autismspektrumdiagnos eller om att vara anhörig till någon med en sådan diagnos.