2016

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En funktionshinderspolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle –Myndigheten för delaktighets förslag på struktur för genomförande, uppföljning och inriktning inom funktionshindersområdet (2016/04598/FST) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik (SOU 2016:59) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (SOU 2016:46)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Allmänna råd med kommentar om måluppfyllelse i förskolan
(Dnr 6.1.2-2016:614) 
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Rätten till en personförsäkring - ett stärkt konsument-
skydd (SOU 2016:37) 
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
En stadieindelad timplan i grundskolan och närliggande frågor (U 2016/03475/S)  Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet (Ds 2016:26) Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016:19)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Regional indelning – tre nya län, diarienummer (SOU 2016:48)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt – ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning(SOU 2016:25)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Låt fler forma framtiden!(SOU 2016:5)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Mer tydlighet och aktivitet i sjuk- och aktivitetsersättningen (Ds 2016:5)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Effektiv vård (SOU 2016:2)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus eller institution
knuten till ett sjukhus (Dnr 2015:1375)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, om-
sorg och forskning (SOU 2015:80)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Reformerade stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning (Ds 2015:58)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Skydd för vuxna i internationella situationer - 2000 års Haagkonvention (SOU 2015:74)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Strategi för digitala tjänster (till Sveriges Konsumenter)
Läs remissvaret som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets bilaga till Handikappförbundens yttrande över:
Bostäder att bo kvar i (SOU 2015:85)
Läs bilagan som pdf-fil HÄR

 

Autism- och Aspergerförbundets yttrande över:
Mer tid för kunskap - förskoleklass, förlängd skolplikt och lovskola (SOU 2015:81)