Utbildningscenter Autism

Utbildningscenter Autism ägs av Autism- och Aspergerförbundet och bedriver utbildningar och sprider kunskap om autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Huvudsakligen bedrivs veckolånga utbildningar i Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till personer med autism  på Bergskog kursgård i Sunne. Utbildningscenter Autism erbjuder även andra utbildningar som leder till fördjupad kunskap inom autismområdet och vi tar fram och utvecklar nya utbildningar.

Frågor om ekonomi, utbildningar, anmälan och utbildningsfolder:
Agnetha Bergh
Tel 0520-480086
e-post: agnetha.bergh@ucautism.se
Utbildningscenter Autism
Åkerssjövägen 10
461 53 Trollhättan