Denna utbildning är både teoretisk och praktisk, med fokus på hur vi kan utforma ett individuellt anpassat vardagsstöd som leder till ökad livskvalité i individens liv. 
Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå sin vardag, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Utbildningen innehåller teoretiska pass och varje dag arbetar vi även praktiskt med att koppla teorin till det praktiska arbetet. 

Under utbildningen varvar vi föreläsningar med praktiskt arbete, kopplat direkt till de personer som ni arbetar med att ge stöd till.

Ur innehållet: 

 • grundläggande kunskaper om autism och vid behov intellektuell funktionsnedsättning
 • bedömning och kartläggning
 • hjälpmedel och anpassningar
 • tydliggörande och autonomistödjande pedagogik
  • hjälpmedel, anpassningar och visuella stödstrukturer
 • samarbete och kontinuitet
 • social kommunikation
 • meningsfulla aktiviteter.

Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att förebygga utmanade beteende.


Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of
Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism.

Inriktningar:
 • Personal inom LSS verksamheter för vuxna

 • Personal inom SOL verksamheter för vuxna

 • Personal inom HVB

 • Personal inom Folkhögskola/elevboende
Kontakta oss gärna för mer information och bokning