Att det ofta blir oro i de gemensamma utrymmena?
Att det är svårt att hitta aktiviteter som personen tycker om?
Att personen ofta går upp i hög stress och får ett utmanande beteende utan att ni förstår varför?
Att personen tackar nej till stöd?
Ur innehållet:
  • Grundläggande kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning
  • Kartläggning och bedömning
  • Tydliggörande pedagogik, hjälpmedel och anpassningar 
De teoretiska delarna kombineras sedan med praktiskt arbete utifrån de personer ni träffar i era verksamheter. 

Inriktningar:
  • Bostad med särskild stöd och service
  • Personlig assistans
  • Daglig verksamhet
  • Korttidsvistelse
Utbildningen kräver inga förkunskaper