Denna utbildning är en teoretisk och praktisk utbildning med fokus på hur du med hjälp av ett pedagogiskt arbetssätt kan utforma ett individuellt anpassat vardagsstöd som leder till ökad livskvalité i individens liv. 
Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå vardagens förväntningar och utmaningar, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Utbildningen innehåller teoretiska pass och varje dag arbetar vi praktiskt med att koppla teorin till det praktiska arbetet. 

Inriktningar:
  • Personal inom LSS verksamheter för vuxna

  • Personal inom SOL verksamheter för vuxna

  • Personal inom HVB

  • Personal inom Folkhögskola/elevboende