Inriktning Skola

Femdagars utbildningar om Ett pedagogiskt arbetssätt. 

Detta är en teoretisk och praktisk utbildning med fokus på hur du med stöd av ett pedagogiskt arbetssätt kan utforma lärmiljöermiljöer så att individen/ eleven kan utvecklas i ett begripligt sammanhang. Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå sitt lärande, förväntningar och utmaningar, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Utbildningen innehåller teoridelar kopplade till aktuell forskning samt praktiska uppgifter kopplade till din egen verksamhet. Vi anpassar utbildningen till de förutsättningar som finns i er verksamhet.

 

Inriktning Korttidshem

Femdagars utbildningar om Ett pedagogiskt arbetssätt.

Detta är en teoretisk och praktisk utbildning med fokus på hur du med hjälp av ett pedagogiskt arbetssätt kan utforma ett individuellt anpassat vardagsstöd som leder till ökad livskvalité i individens liv. Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå vardagens förväntningar och utmaningar, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.

Utbildningen innehåller teoretiska pass och varje dag arbetar vi praktiskt med att koppla teorin till det praktiska arbetet. Vi anpassar utbildningen till de förutsättningar som finns i er verksamhet.