Innehåll: Teoretisk kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning. Kunskap om tydliggörande pedagogik, alternativ kommunikation, individuella hjälpmedel/anpassningar och bedömningar. Förståelse för vad du behöver tänka på för att hitta rätt nivå för att möta den enskildes specifika behov. Praktiskt arbete utifrån de personer ni träffar i era verksamheter. 

Målsättning: Efter utbildningen har du fått fördjupad kunskap om behovet av individ anpassad stöd. Med teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet får du en ökad förståelse för hur tydliggörande pedagogik skapar förutsättningar för delaktighet, meningsfullhet och begriplighet i vardagen.
Målgrupp: Personal som arbetar i verksamheter inom LSS.
Utbildningen kräver inga förkunskaper