Utbildningen sker i form av teoretisk kunskap/ praktiskt arbete och innehåller fem halv eller heldagsföreläsningar och arbete hemma i den egna verksamheten mellan föreläsningarna, med en kort uppföljning av det arbetet vid uppstarten av varje föreläsning. 

Autismspektrumtillstånd

Tydliggörande pedagogik

Social kommunikation

Lågaffektivt bemötande

Självständighet och delaktighet