Klicka här för att anmäla dig

Innehåll: 

Teoretisk kunskap om autism och intellektuell funktionsnedsättning.

Kunskap om tydliggörande pedagogik, alternativ kommunikation, individuella hjälpmedel/anpassningar och bedömningar.

Förståelse för vad du behöver tänka på för att hitta rätt nivå för att möta den enskildes specifika behov.

Praktiskt arbete utifrån de personer ni träffar i era verksamheter.