Anmälan görs här

 

MÅLSÄTTNING:

Att få kort grundläggande kunskap om autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Att få verktyg att utveckla, förvalta och bibehålla utbildning i en personalgrupp.

Att vid avslutad utbildning ha en idé om hur ”min” egen implementeringsplan skulle kunna se ut för min verksamhet.

UR INNEHÅLLET:

Presentation/genomgång av innehåll, syfte och mål med våra utbildningar, där vårt "Pedagogiska arbetssätt grundat på autismspecifik kompetens" alltid är grunden.

Genomgång av vilka verktyg och kunskaper som personal bör ha i verksamheter inom LSS och HvB-hem.

Redskap för hur jag som chef/arbetsledare ser till att personalens kunskaper kommer verksamheten tillgodo.

Arbeta med implementeringsplan.

Utveckling av personalens professionalitet.

 

MÅLGRUPP: Chefer och arbetsledare inom LSS-verksamheter och HVB-hem.

KOSTNAD: 4 900kr ex moms

PLATS:  Skövde

DATUM: 16-17 okt

Utbildningsledare: Cristina Dahl