Utbildningar

Ny utbildning för dig som arbetar i LSS-verksamhet

Utbildningen visar hur tydliggörande pedagogik kan skapa förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet i vardagen.

NYTT! Det första utbildningstillfället sker digitalt via Zoom. Detta för att hindra smittspridningen av covid-19. 

DIGITALT - 14-15 april 
STOCKHOLM  5-6 maj
BORLÄNGE 20-21 maj

 

 


 

Förstå, lära och utveckla

Utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn och unga med autism.

2-4 mars 2021, Sunne

 

 


Utbildning i Sunne 

Välkommen att anmäla dig till utbildningen "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism".

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.

 


 

Vägbeskrivning och schema för veckoutbildningarna i Sunne hittar du här: Veckoutbildningar Sunne