Utbildningar

Ny utbildning för dig som arbetar i LSS-verksamhet

Utbildningen visar hur tydliggörande pedagogik kan skapa förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet i vardagen.

Känner du igen det här:
Utmanande beteende utan att du förstår varför?
Svårt att hitta aktiviteter som personen tycker om?
Oro i gemensamma utrymmen?

Då kan denna utbildning vara något för dig!
Utbildningen visar hur tydliggörande pedagogik kan skapa förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet i vardagen. Den ger dig fördjupad kunskap om vikten av individanpassat stöd.


GÄVLE 3-4 NOVEMBER
LULEÅ 8-9 DECEMBER

 

 


 Vi kommer att köra gratisföreläsningarna med max 50deltagare/föreläsning

 

Gratisföreläsning om autism

Visby 26 augusti
Sundsvall 2 september
Jönköping 8 september
Halmstad 7 oktober
Trollhättan 20 oktober
Västervik 10 november
Borlänge 17 november
Eskilstuna 2 december
Luleå 8 december

 

Möter du ibland personer med autism i ditt arbete? Vi erbjuder en gratis föreläsning som syftar till att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika möten mellan berörda yrkesgrupper och personer med autism.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom:

• Kriminalvården
• Polisen
• Psykiatrin
• Försäkringskassan
• Arbetsförmedlingen
• Vårdcentral eller akutmottagning
• Socialsekreterre
• Biståndshandläggare och LSS- handläggare

Föreläsningarna hålls i stora lokaler med max 50 deltagare per föreläsning.

 

 

 


 

Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av?

10 september, Umeå 

Välkommen till en introduktionsföreläsning  om autism med psykologen SvenOlof Dahlgren.

 

 


 

Föreläsning om autism och sexualitet

10 september, Umeå 

Psykologen SvenOlof Dahlgren föreläser om autism och sexualitet.

 


 

Förstå, lära och utveckla

Utbildning som riktar sig till dig som arbetar med barn och unga med autism, 28-30 oktober 2020 i Sunne.

28-30 oktober, Sunne

 

 


Utbildning i Sunne 

Välkommen att anmäla dig till utbildningen "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism".

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.

 


 

Vägbeskrivning och schema för veckoutbildningarna i Sunne hittar du här: Veckoutbildningar Sunne