Utbildningar

Gratis föreläsning om autism

Möter du ibland personer med autism i ditt arbete? Vi erbjuder en gratis föreläsning som syftar till att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika möten mellan berörda yrkesgrupper och personer med autism.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom:

  • Kriminalvården • Polisen • Psykiatrin • Försäkringskassan • Arbetsförmedlingen • Socialtjänsten • Vårdcentral eller akutmottagning • Biståndshandläggare och LSS- handläggare

Autism är en utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning som visar sig i hur en person uppfattar omvärlden och samspelar och kommunicerar med andra. I denna föreläsning beskrivs det annorlunda sättet att tänka och förstå och ger er förutsättningar för ett fungerande möte och samtal.


5 november Västerås
21 november Umeå
22 november Östersund
3 december Karlstad
11 december Växjö

 

 


 

Utbildning i Sunne 

Välkommen att anmäla dig till utbildningen "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism".

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.

Under utbildningen arbetar deltagarna i grupper med handledning av erfarna utbildare.

I utbildningen medverkar fyra personer med diagnos inom autismspektrum. Personerna är på olika utvecklingsnivåer vilket innebär att deltagarna under veckan träffar ungdomar och vuxna med olika förutsättningar.

 

 


 

 

Våra övriga utbildningar i Sunne hittar du här: Utbildningar 

Vägbeskrivning och schema för veckoutbildningarna i Sunne hittar du här: Veckoutbildningar Sunne