Utbildningar

Digitala gratisföreläsningar om autism för mor- och farföräldrar

21 april och 18 maj
16:00 - 19:00

 

Innehåll:

  • Mitt barnbarn har autism, vad innebär det och vad kan det få för konsekvenser för vår relation?
  • Intellektuell funktionsnedsättning, vad är det och hur kan det påverka oss och vårt barnbarn?
  • Hur ska vi bemöta, vad kan barnet behöva, hur kan jag stötta?
  • Anpassningar och hjälpmedel

 

Vi kommer att varva föreläsningar med diskussioner och reflektioner under tre timmar.

Efter 4-6 veckor kommer vi att ha en del 2 där ni har möjlighet att innan föreläsningen skicka saker ni skulle vilja diskuterar. Den gången är tänkt som ett erfarenhetsutbyte.

För medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet.
Vill du bli medlem? Klicka här

 

  


 

 

Digitala gratisföreläsningar om autism för föräldrar

27 april och 19 maj

18:00- 21:00

Innehåll:

Ett pedagogiskt arbetssätt – vad är det?

Autismspecifik kunskap, förklaringsmodeller, funktioner som berörs

Vilka rättigheter har jag som förälder?

Stöd och åtgärder att söka, ekonomi och bidrag, hälsa och avlastning, skola

Hjälpmedel och tydliggörande

Tydliggörande pedagogik, visuellt stöd, olika verktyg

 

Vi kommer att varva föreläsningarna med diskussioner under tre timmar.

Efter 4-6 veckor kommer vi att ha en del 2 där ni har möjlighet att innan föreläsningen skicka saker ni skulle vilja diskuterar. Den gången är tänkt som ett erfarenhetsutbyte.

För medlemmar i Autism- och Aspergerförbundet.
Vill du bli medlem? Klicka här

 

  

 


 

 Ny utbildning för dig som arbetar i LSS-verksamhet

Utbildningen visar hur tydliggörande pedagogik kan skapa förutsättningar för delaktighet och meningsfullhet i vardagen.

NYTT! Det första utbildningstillfället sker digitalt via Zoom. Detta för att hindra smittspridningen av covid-19. 


Digitalt  20-21 maj

 

 


Utbildning i Sunne 

Välkommen att anmäla dig till utbildningen "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism".

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.

 


 

Vägbeskrivning och schema för veckoutbildningarna i Sunne hittar du här: Veckoutbildningar Sunne