Utbildningar

Förstå, lära och utveckla

26-28 februari, Sunne

Vill du få redskap för att kunna arbeta med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på skola, korttids eller fritids?

Då kan denna utbildning vara något för dig. Utbildningen innehåller bland annat en teoridel om social kommunikation, exekutiva förmågor och läsförståelse och du får även arbeta praktiskt utifrån elever i den egna verksamheten.

 

 


Gratisföreläsning om autism

6 mars, Uppsala

25 mars, Visby

7 april, Jönköping

21 april, Sundsvall

27 april, Halmstad

14 maj, Trollhättan

Möter du ibland personer med autism i ditt arbete? Vi erbjuder en gratis föreläsning som syftar till att skapa bättre förutsättningar för framgångsrika möten mellan berörda yrkesgrupper och personer med autism.

Föreläsningen riktar sig till dig som arbetar inom:

• Kriminalvården
• Polisen
• Psykiatrin
• Försäkringskassan
• Arbetsförmedlingen
• Vårdcentral eller akutmottagning
• Socialsekreterre
• Biståndshandläggare och LSS- handläggare

 

 


 

Lågaffektiva strategier vid utmanande beteende

1-3 april, Linköping 

Målsättning: Att deltagarna får kunskap om hur man på ett icke konfronterande sätt kan förhålla sig till våldsamt/självskadande beteende. Utgångspunkterna är bland annat: låg-affektivt bemötande, anpassning av krav och avledning & sinnesintegrationshjälpmedel.

Utbildningen är på tre dagar.

 

 


 

Varför stannar bussen när jag inte ska kliva av?

21 april, Umeå 

Välkommen till en introduktionsföreläsning  om autism med psykologen SvenOlof Dahlgren.

 

 


 

Föreläsning om autism och sexualitet

21 april, Umeå 

Psykologen SvenOlof Dahlgren föreläser om autism och sexualitet.

 


Utbildning i Sunne 

Välkommen att anmäla dig till utbildningen "Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med autism".

Föreläsningar varvas med praktiskt arbete tillsammans med personerna med autismspektrumtillstånd och fortlöpande reflektioner/diskussioner. Utbildningen omfattar områden som bedömning/kartläggning, hjälpmedel, anpassningar, samarbete och kontinuitet, kommunikation, socialt samspel och fritidsaktiviteter samt att förstå och förebygga problemskapande beteende. Praktiskt arbete med eleverna.

 


 

Vägbeskrivning och schema för veckoutbildningarna i Sunne hittar du här: Veckoutbildningar Sunne