Material

 


Masteruppsats i specialpedagogik: Det verkar vara lite som ett lotteri
Av Linda Petersson


Artikel: Stödmaterial för inkludering i grundskolan
Av: Ulrika Aspeflo
Läs artikeln här som pdf-fil


Rapport: Utvärdering av Veckokurserna i Sunne
Av Linda Petersson
Läs mer om utvärderingen genom att klicka här


Artikel: Sinnesbearbetning vid autismspektrumtillstånd
Av Linda Petersson
Läs artikeln genom att klicka här
Ladda ner artikeln som pdf-fil

 
Artikel: Ett pedagogiskt arbetssätt
- anpassat för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd
Av Ulrika Aspeflo
Läs artikeln genom att klicka här
Ladda ner artikeln som pdf-fil


Artikel: Att hantera problemskapande beteende
Av Linda Petersson
Läs artikeln genom att klicka här
Ladda ner artikeln som pdf-fil


Bok: Vad betyder det?
En bok av Catherine Faherty som erbjuder barn med högfungerande autism och Aspergers syndrom en möjlighet att förstå sig själva och andra på ett positivt och uppmuntrande sätt.


Film: Det ska va gott att leva
En film som ger vägledning och inspiration när det gäller meningsfulla fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med autism.