Det här är vi


 
 
 
Agnetha Bergh
Verksamhetschef
 
 
 

 Jan Israelsson
Utbildningsorganisatör i Sunne

Lulu Andersen
Leg. psykolog
 
 
 

 Dorith Andersson
Specialpedagog
 

 Ulrika Aspeflo
Leg. logoped


 


Cristina Dahl
Konsult inom autismspektrum
Skövde
 
 

 
 
 Carl-Mikael Feldt
Pedagogisk handledare,
arbetshandledare Eskilstuna kommun
 
 

 
 
Annika Grenhage
Specialpedagog Arvika kommun

 
 
 

 
Susanne Jessen
Konsult inom autismspektrum
S.Jessen Handledning och utbildning
Kalmar
 
 
 
 
Emma Karlsson
Kurator på Dammsdalsskolan
Vingåker
 
 
 
Catharina Lennerling
Specialpedagog Halmstad

 
 
 
Catarina Lund Särström
Specialpedagog Centrala Elevhälsoenheten i Mora
 
 
 
 
Gabriel Montgomery
Pedagogisk handledare, Sunne

 Lena Nilsson
Konsult om autism i egen regi
Vingåker
 
 
 
 
 
 

 Therese Waldenborg
 Arbetsterapeut 


Maria Weiselius
 
Verksamhetsutvecklare Lilla Edets kommun
 

 
 
 

 
Anna Morell
Specialpedagog Habiliteringscentrum, Västerås