Ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdom/vuxen med autism

-En grundutbildning om autism grundad på autismspecifik kompetens

Vår femdagarsutbildning i Sunne om ”Pedagogiskt arbetssätt anpassat till ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum” vänder sig till alla som kommer i kontakt med ungdomar och vuxna med diagnos inom autismspektrum. Under veckan blandas teoretisk kunskap med praktiskt arbete tillsammans med personer med autism


Utbildningen innehåller teoretiska delar om vårt pedagogiska arbetssätt som du kommer att få koppla till praktiska moment.

Under veckan varvar vi föreläsningar med praktiskt arbete i grupper tillsammans med personer med diagnos inom autismspektrum.

Du får bland annat lära dig om:

  • bedömning och kartläggning
  • hjälpmedel och anpassningar
  • samarbete och kontinuitet
  • social kommunikation
  • fritidsaktiviteter.

Som en röd tråd genom hela veckan jobbar vi med att förebygga problemskapande situationer.


Utbildningsformen är framtagen av division TEACCH, University of
Chapel Hill, North Carolina i USA men sedan många år anpassad och
vidareutvecklad av Utbildningscenter Autism.