Denna utbildning är en teoretisk och praktisk utbildning med fokus på hur du med hjälp av ett pedagogiskt arbetssätt  kan utforma ett individuellt anpassat vardagsstöd som leder till ökad livskvalite i individens liv. 
Stödet ska ge individen förutsättningarna för att förstå vardagens förväntningar och utmaningar, sociala sammanhang och hantera stress och energiläckage.
Utbildningen innehåller teoretiska pass och varje dag arbetar vi praktiskt med att koppla teorin till det praktiska arbetet. 
Inriktningar
Personal inom LSS verksamheter för vuxna
Personal inom SOL verksamheter för vuxna
Personal inom HVB
Personal inom Folkhögskola/elevboende