En arbetsbok för ökad självkännedom hos barn och ungdomar med autism eller Aspergers syndrom.
Idéer för lärande i hemmet och i skolan.
En reviderad upplaga där det finns nya kapitel riktade även mot vuxna.
Författare Catherine Faherty

Ladda ner beställningstalong

Pris 600 kr inklusive moms frakt