Artiklar m.m.

Under den här rubriken presenterar vi, med tillstånd från författarna, artiklar och material som vi inte har producerat själva.


Hantering av problemskapande beteenden

En artikel om hantering av problemskapande beteenden skriven av Bo Hejlskov Jørgensen, Hanne Veje och Hanne Stolt. Texten ger inblick i hur man kan förstå och hantera problemskapande beteende hos barn med funktionsnedsättningar som autism och Aspergers syndrom.
   Läs artikeln här (pdf-fil) 
 


När jag är vuxen

Team Autism i Värmland har tillsammans med barnpsykiater Berit Lagerheim tagit fram arbetsboken "När jag är vuxen - vad behöver jag kunna då".

Arbetsbokens tillkomst bygger på erfarenheter från åratal av kontakt med ungdomar och deras föräldrar. Tanken är att försöka synliggöra vad det innebär att bli vuxen och skapa förutsättningar för personlig utveckling och ett meningsfullt vuxenliv.

Arbetsboken innehåller nio områden och har som mål att stimulera ungdomars utveckling inför vuxenlivet. Den är tänkt att vara en idébok för ungdomar och de personer som finns i deras omgivning. Det är viktigt att börja arbeta med de situationer som är mest motiverande och att anpassa materialet och kraven efter varje individ. – Tänk på att innehållet i materialet endast är exempel på situationer man bör kunna klara av som vuxen.