Styrelsen för 2023:

 

t.f Ordförande
Andreas Nyhlén

Vice Ordförande
Lina Martinsson Achi 

 

Ord. Ledamot
Sarah W Andersson

Ord. Ledamot
Ellinor Englund

Ord. Ledamot
Carin Backander

Ord. Ledamot
Helena Söderqvist Lönnblad

Ord. Ledamot
Josef Icmen

 

Suppleant 
Philip Lindner 

Suppleant
Aggie Öhman 

Suppleant
Anette Mullis

Suppleant
Liselotte Lindberg

Suppleant
Jonna Jonsson

 

Sekreterare: Marita Skoog Jacobson

 

 

Mer information om vår nya styrelse och de nya medlemmarna för 2023 kommer presenteras här, de som sitter kvar i styrelsen finns presentationer för:

 

Sarah Wamala Andersson, är mamma till en vuxen dotter, som fick diagnos autism och intellektuell funktionsnedsättning, vid 4 års ålder. Sarah är Professor i Hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens Högskola och är medicine doktor inom medicinsk vetenskap. Hon har också varit konsult/rådgivare inom hälso- och sjukvård, arbetat som mindset coach och som generaldirektör för en statlig myndighet bl.a.

Hennes hjärtefrågor i föreningen är bl.a. att flickor med autism upptäcks och får insatser tidigt samt att uppmärksamma föräldrar med invandrarbakgrund så de får information, stöd och råd om autism. Sarah är också initiativtagare till föreningen ABeBo (Abilities Beyond Boarders) som syftar på att minska stigmatisering och öka livskvalitet hos barn med ASD i Afrika. 

 

Carin Backander, har en son med autism och brinner för att alla människor ska ha likvärdiga möjligheter att ta del i samhället efter sin egen förmåga. Det där som kallas livet - utbildning, arbete och fritid, ska finnas för alla människor.Till vardags är Carin jurist och har stor erfarenhet av arbete inom myndigheter och domstolar.

Hon är numera föreningens LSS-ombud och engagerar sig speciellt i verksamhetsområdet Skola och utbildning. 

 

Helena Söderqvist Lönnblad, har varit vårt skolombud sedan sommaren 2019. Hon har hela sitt vuxna yrkesliv arbetat med personer inom autismspektrat, bl.a. genom uppstart av ett gruppboende, jobb på kortis och senare inom särskola, resursskola. Helena har även arbetat I dag arbetar Helena som chef för barn- och elevhälsan.

Är även mamma till en dotter med funktionsnedsättning.

 

Josef Icmen, är ny ledamot för i år. Josef är aktiv representant inom både hälso-sjukvårdsområdet samt arbetsmarknadsfrågor och har själv autism.
Problematiken kring Försäkringskassan och deras, på senare år, striktare tolkningar av lagen och deras bedömningar är också av stort intresse för Josef där han engagerar sig och naturligtvis också att sprida kunskap om autism i samhället för ett bättre bemötande. Josef är också insiktsutbildare för Funktionsrätt Stockholms Län och deltar på utbildningar för personal inom regionen kring förståelse för autism i arbetslivet.

 

Andreas Nyhlén, är  ordförande. Andreas har arbetat i över 20 år inom LSS-verksamheter med autismspektruminriktning. Tidigare har han jobbat både i boenden och med fritidsfrågor men sedan 2006 främst i verksamhet riktad mot arbetsmarknad och sysselsättning.

Andreas hjärtefråga ligger just kring sysselsättning och möjligheten till ett jobb och en karriär.