Stockholmsvy

 

Hjärtat i vår förening är förutom våra medlemmar, vår styrelse och vårt kansli.

 

Föreningens styrelse

består av kompetenta personer med egenerfarenhet av autism, anhöriga och yrkesverksamma. Styrelsen består av sju ledamöter och sex suppleanter under 2023.

De representerar olika områden för vår verksamhet så som skola, hälso- och sjukvård, arbetsliv och LSS t.ex. och har med olika erfarenheter en bred kunskap som bidrar till att leda arbetet i föreningen framåt.
 

Föreningens kansli

finns i centrala Stockholm, på Brännkyrkagatan 91 på Södermalm. 
Där delar vi lokal med Länsföreningen Attention och FUB Stockholm.
Det är bemannat delar av veckan då vi alla arbetar deltid.
 
Både styrelse, kanslipersonal och ideella krafter arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och regionen.
Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism inom både kommunala och regionala verksamheter. Vi arbetar för att öka förståelsen för de utmaningar som det innebär att ha en autismspektrumdiagnos och att vara anhörig.
 

Som medlem hos oss

får du bl.a. vägledning från kansliets personal, vår tidning Speciellt 4 gånger/år, subventionerat pris vid föreläsningar, tillgång till juridiskt stöd via Unik Försäkring och möjlighet att delta i våra föreningsaktiviteter.

Föreningen organiserar medlemsaktiviteter, till exempel privata tider på bad och på bowling, föreläsningar med aktuella föreläsare i syfte att sprida kunskap om senaste forskningsresultat, med mera.
Förbundet arrangerar även familjeläger, Stockholms läns förening har pappa-pubkvällar, ungdomsträffar, mor-och farföräldraträffar, stavgång med mera. 
Som medlem stödjer du även föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autism.
 
Som medlem i Autism Stockholms län är du automatiskt medlem i Autism & Aspergerförbundet och får medlemstidningen "Tidningen Autism" som kommer ut fyra gånger per år. 


Ditt engagemang är viktigt!

Det finns olika sätt du kan engagera dig som medlem i föreningen. Det kan vara allt från att starta en stödgrupp, vara föreningsrepresentant i din hemkommun till att vara ledare, cafévärd eller hjälpa oss med kontakter för att sprida vårt budskap.  Hör av dig till oss så kan vi diskutera vad just du kan göra, i föreningen eller i din egen kommun!

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse >>