Autism Stockholms län

bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Våra medlemmar är personer med autism, anhöriga, yrkesverksamma och övriga intresserade.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism, att påverka beslutsfattare inom kommun och region så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver samt skapa mötesplatser för målgruppen och deras anhöriga.