Autism Uppsala län är ett av 24 distrikt under förbundet Autism Sverige.
Föreningen i Uppsala län bildades 1972 året innan Förbundet grundades 1973.
I Uppsala distriktet är vi nu 909 medlemmar (2024). Men vi vill gärna bli fler! Ju fler vi är, desto mer kan vi vara med och påverka. 

Vi i Uppsala län har definierat tre områden som vi jobbar med:

  • Kunskap       Föredrag och nätverk, BUP, Habiliteringen, LSS-råd, Skola och anpassad skola
  • Påverkan      Politiker, tjänstemän och olika beslutsfattare                               
  • Anpassning  Fritidsaktiviteter (läger, utflykter, spelträffar, Lego), Skola, boenden mm.