E-post: uppsala@autism.se

Telefon: 073 4333231 Telefontid: Måndag-Onsdag kl. 10.00-16.00

Postadress: Autism och Aspergerföreningen Uppsala Län, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Styrelse 2022-2023

Ordförande Lena Lunde

Vice ordförande Susanne Söderberg Wickström

Sekreterare Cecilia Götmar

Kassör Charlotta Fagerberg

Ledamöter

Birgitta Anér

Nask Dzay

Sofie Sander

Johanna Lindholm

Suppleanter

Lillemor Åhrlin

Eva Hessling Jansson

Helena Komorowska

Maria Lundholm

Jonas Wik

Stina Nilsson

Annie Mattsson