E-post: uppsala@autism.se

Telefon: 073 4333231 Telefontid: Måndag-Onsdag kl. 10.00-16.00

Postadress: Autismföreningen Uppsala Län, Kungsgatan 64, 753 41 Uppsala

Styrelse 2023-2024

Ordförande Lena Lunde

Vice ordförande Susanne Söderberg Wickström

Sekreterare Cecilia Götmar

Kassör Nask Dzay

Ledamöter

Birgitta Anér

Annie Mattsson

Sofie Sander

Johanna Lindholm

Suppleanter

Lillemor Åhrlin

Eva Hessling Jansson

Jonas Wik

Stina Nilsson