Föreningens kansli:

Autism- och Aspergerföreningen Stockholms Län
Brännkyrkagatan 91
118 23 Stockholm
Tfn 08-612 71 72

Facebook: https://www.facebook.com/Autism-Aspergerföreningen-Stockholms-län-258368384374512/

Instagram: autismstockholm

 

  

På kansliet finns för nuvarande tre deltidsanställda.

Marita Skoog Jacobson arbetar som kansliansvarig. Hon är utbildad beteendevetare och handledare med flera års autismkompetens. Med erfarenhet från daglig verksamhet, arbetsträning för personer inom AST, pedagogisk handledning, verksamhetsutveckling mm tar hon ett övergripande ansvar för det utåtriktade arbetet i föreningen. 
Marita ingår som del-projektledare i föreningens Arvsfondsprojekt Mariko.
mobil: 070 612 72 19
Camilla Ström är anställd som administratör och ansvarig för medlemsaktiviteter och utvecklingen av dessa i länet. Hon har egen erfarenhet som förälder till en vuxen son med diagnos, från skola, daglig verksamhet, kortis, som God Man mm.
mobil: 070 612 72 20 
Magdalena Kydd, arbetar som vikarie deltid för Marita under tiden hon är i projekt. Hon har under många år arbetat inom verksamheter som lyder under LSS, främst daglig verksamhet men även på boendesidan, i olika roller som arbetsterapeut, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och handledare.
I föreningen kommer Magdalena bl.a. ansvara för den ökade närvaron i länets alla kommuner och stötta våra föreningsrepresentanter.
mobil: 070 612 
Det är främst Marita och Camilla du kommer i kontakt med när du ringer till oss, eller mailar till vår info-mail.

Vi har telefontid: Månd - torsd kl. 09.00-12.00 men svarar när vi har möjlighet under våra arbetstider.

Efter telefontiden kan du skicka sms till 070-612 72 20 om det gäller medlemsaktiviteter, så återkommer vi med svar så fort vi har möjlighet.
Annars nås vi enklast via mail, övriga tider.