Vi vill uppmärksamma er på att ni när som helst under året kan nominera till vår styrelse genom att ge förslag till vår valberedning på valberedningen@autismstockholm.org

Nomineringstid avslutas senast 2 månader innan kommande årsmöte. Datum kommer förmedlas till medlemmar via tidning, hemsida och nyhetsbrev.
Valberedningen kommer behandla inkomna nomineringar och presentera sina förslag inför årsmötet.

 

Skriv gärna motioner tillinfo@autismstockholm.org

skriv ”motion” i ämnesraden. Tid för motioner har passerats för 2023, men man kan skriva motion inför kommande årsmöte redan nu om man vill. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Motioner samt svar på dessa kommer att publiceras här på hemsidan tillsammans med övriga handlingar ca 1vecka innan mötet.

 

 

Handlingar. Genom att trycka på de olika rubrikerna, öppnas dokumenten i nytt fönster i er browser:

Dagordning årsmöte

Vision 2026

Verksamhetsplan 2023/24

Budget 2023/24

Verksamhetsberättelse 2022

Revisionsberättelse 2022

Årsredovisning 2022

Motion till årsmötet

Svar motion