Vi vill uppmärksamma er på att ni när som helst under året kan nominera till vår styrelse genom att ge förslag till vår valberedning på valberedningen@autismstockholm.org

Nomineringstid avslutas ca 2 månader innan kommande årsmöte 2023.
Valberedningen kommer behandla inkomna nomineringar och presentera sina förslag inför årsmötet.

 

Skriv gärna motioner tillinfo@autismstockholm.org

skriv ”motion” i ämnesraden. Tid för motioner har passerats för 2022, men man kan skriva motion inför kommande årsmöte redan nu om man vill.

Motioner samt svar på dessa kommer att publiceras här på hemsidan tillsammans med övriga handlingar ca 1vecka innan mötet.

 

 

Handlingar. Genom att trycka på de olika rubrikerna, öppnas dokumenten i nytt fönster i er browser:

Vision 2026

Verksamhetsplan 2022/23

Budget 2022/23

Verksamhetsberättelse 2021

Revisionsberättelse 2021