Anmälan till årsmötet 12 mars -2024

 

 

Handlingar. Genom att trycka på de olika rubrikerna, öppnas dokumenten i nytt fönster i er browser:

Dagordning 2024

Verksamhetsberättelse 2023

Årsredovisning 2023

Budgetförslag 2024-2026

Förslag verksamhetsplan 2024-2026

 

Vi vill uppmärksamma er på att ni när som helst under året kan nominera till vår styrelse genom att ge förslag till vår valberedning på valberedningen@autismstockholm.org

Nomineringstid avslutas senast 2 månader innan kommande årsmöte. Datum kommer förmedlas till medlemmar via tidning, hemsida och nyhetsbrev.
Valberedningen kommer behandla inkomna nomineringar och presentera sina förslag inför årsmötet.

 

Skriv gärna motioner tillinfo@autismstockholm.org

skriv ”motion” i ämnesraden. Tid för motioner har passerats, men man kan skriva motion inför kommande årsmöte redan nu om man vill. Motioner ska vara inkomna till styrelsen senast 2 månader före årsmötet.

Motioner samt svar på dessa kommer att publiceras här på hemsidan tillsammans med övriga handlingar ca 1vecka innan mötet.