Autism Stockholms län

bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd.

Våra medlemmar är personer med autism, anhöriga, yrkesverksamma och övriga intresserade.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism, påverka beslutsfattare och skapa mötesplatser.

Här kan ni se mer om vår verksamhet