Autism & Aspergerföreningen Stockholms län 

bildades 1975 och är en ideell förening som arbetar för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.

Våra medlemmar är personer med autism, anhöriga, yrkesverksamma och övriga intresserade.

Syftet med föreningen är att sprida kunskap om autism och att påverka beslutsfattare inom kommun och region så att personer med autism och deras anhöriga får tillgång till den hjälp och det stöd de behöver.