Autism Stockholms Län är på olika sätt delaktiga i flera projekt.                               

Det kan vara som deltagare i referensgrupp, som delprojektledare, projektledare eller att våra medlemmar deltar på annat sätt.

Vi driver två egna projekt Mariko och AutismEd, i samarbete med föreningen Civic Innovation.
Ni kan läsa mer om projekten nedan och om Civic Innovation här