Stockholmsvy

 

Hjärtat i vår förening är förutom våra medlemmar, vår styrelsen och vårt kansli.

 

Föreningens styrelse

består av kompetenta personer med egenerfarenhet av autism, anhöriga och yrkesverksamma. Styrelsen består av sju ledamöter och två suppleanter under 2021.

De representerar olika områden för vår verksamhet så som skola, arbetsliv och LSS t.ex. och har med olika erfarenheter en bred kompetens som bidrar till att leda arbetet i föreningen framåt.
 

Föreningens kansli

finns i centrala Stockholm, på Brännkyrkagatan på Södermalm. Där delar vi lokal med Länsföreningen Attention och FUB Stockholm.
På kansliet arbetar Camilla Ström som administratör och ansvarig för medlemsaktiviteter. Hon har egen erfarenhet som förälder till en vuxen son med diagnos, från skola, daglig verksamhet, kortis som God Man mm.
Marita Skoog Jacobson, kansliansvarig,  är utbildad beteendevetare och handledare med flera års autismkompetens. Erfarenhet från daglig verksamhet, arbetsträning för personer inom AST, pedagogisk handledning, verksamhetsutveckling mm. 
Magdalena Kydd, arbetar som vikarie deltid för Marita. Hon har under många år arbetat inom verksamheter som lyder under LSS, främst daglig verksamhet men även på boendesidan, i olika roller som arbetsterapeut, verksamhetschef, verksamhetsutvecklare och handledare. I föreningen kommer Magdalena bl.a. ansvara för den ökade närvaron i länets alla kommuner.
 
Både styrelse, kanslipersonal och ideella krafter arbetar intressepolitiskt och samverkar med kommuner och region. Vår främsta uppgift är att öka kunskapen om autism inom både kommunala och regionala verksamheter. Vi arbetar för att öka förståelsen för de utmaningar som det innebär att ha en autismspektrumdiagnos och att vara anhörig.
 

Som medlem hos oss

får du bl.a. rådgivning och stöd från kansliets personal, vår tidning Speciellt 4 gånger/år, subventionerat pris vid föreläsningar, tillgång till juridisk hjälp och möjlighet att delta i våra föreningsaktiviteter.

Föreningen organiserar medlemsaktiviteter, till exempel privata tider på bad och på bowling, föreläsningar med aktuella föreläsare i syfte att sprida kunskap om senaste forskningsresultat med mera.
Förbundet arrangerar även familjeläger, Stockholms läns förening har pappa-pubkvällar, ungdomsträffar, mor-och farföräldraträffar, stavgång med mera. 
Som medlem stödjer du även föreningens verksamhet och gör det lättare för oss att förbättra villkoren för personer med autism; Aspergers syndrom och andra autismliknande funktionsnedsättningar.
 
Som medlem i Autism & Aspergerföreningen Stockholms län är du automatiskt medlem i Autism & Aspergerförbundet och får medlemstidningen "Tidningen Autism" som kommer ut fyra gånger per år. 


Ditt engagemang är viktigt!

Det finns olika sätt du kan engagera dig som medlem i föreningen. Det kan vara allt från att starta en stödgrupp till att hjälpa oss med kontakter för att sprida vårt budskap.  Hör av dig till oss så kan vi diskutera vad just du kan göra, i föreningen eller i din egen kommun!

Här kan du läsa vår senaste verksamhetsberättelse >>