Uppmärksamma Världsautismdagen med oss den 2 april

Vi kommer finnas på Kulturhuset i lokal Studion mellan klockan 14-18, med fokus barn och unga mellan kl:14-16 med aktiviteter.

Det kommer finnas olika aktiviteter att sysselsätta sig med och prova på som ej har fasta tider. 
Pärla armband, färglägga Barnkonventionens teckningar, prova kalligrafi och måla Warhammergubbar.

Fika serveras till självkostnadspris (20kr) som swishas eller betalas kontant på plats, gärna jämna pengar.

 

Program (med reservation för ändringar)

kl. 14.00 - 16.00 ansiktsmålning

kl. 16:00 ICF - Bortom diagnoskriterierna: ny forskning mot en helhetssyn på autism. Professor Sven Bölte 

kl. 16:30 Fråga professorn! Ställ dina frågor till Sven Bölte, en av världens ledande forskare på autism. 

kl. 17:00 SKOLKONTAKT, Social färdighetsträning för autistiska unga i skolan. Christina Coco berättar mer om sin forskning.

kl. 17:30 Autism hos flickor och kvinnor – kamouflering, sen upptäckt och livskvalitet.Karl Lundin Remnélius berättar om sin forskning.

Vill du veta mer om World Autism Awareness Day?

Gå gärna in och läs mer om WAAD på FN's webbplats. Varje år uppmärksammar de ett speciellt tema och i år är det " Moving from Surviving to Thriving" - Att gå från att överleva till att blomstra.

Enligt FN har vi nu 17 år sedan instiftandet av dagen, gått bortom att öka medvetenheten om autism till att främja acceptans och uppskattning av autister och deras insats i samhället.