LSS-ombud
Ellinor Englund
 
Skolombud
Helena Söderqvist - särskola, resursskola och generella frågor 
Vi arbetar även vidare med att utöka vår närvaro i länets kommuner med föreningsrepresentanter och ombud.