LSS-ombud
Ellinor Englund
 
Skolombud
Helena Söderqvist - särskola, resursskola och generella frågor 
Vi arbetar även vidare med att utöka vår närvaro i länets kommuner med föreningsrepresentanter och lokala ombud.
Där finns föreningsrepresentanter, lokala Skol- och LSSombud.
Är man intresserad av att engagera sig lokalt som representant kan man fylla i vårt intresseformulär HÄR