bild av vägg vid bassängen på Bredängsbadet, med bild av olika djur under vattenytan

 

Volontär för återkommande aktivitet:

Lasse är volontär på Bredängsbadet, varannan söndag. Här berättar han:

"Min son har diagnosen autistiska drag.

När han var mindre tyckte han mycket om att bada och vi hittade Liljeholmsbadet som var öppet söndagar, i föreningens regi. Vi började bada där 2006 första gången och jag började sköta badet tillsammans med en annan medlem under det följande året, ända fram till 2016. 

Efter en kortare period för bad i Farsta simhall fick Autismföreningen badtider på Bredängsbadet från hösten 2018 och öppettiderna kl:10-12, vilket är bra.

Min son är 32 år idag och han hittade andra intressen, men jag har fortsatt mitt engagemang i föreningen.

Det har varit ganska enkelt att sköta badet med öppning (tända belysning och sätta på bastun), ta emot badgäster (och ev skriva upp namn och telefonnummer på nya gäster) när vi öppnar och sedan släcka belysning, stänga av bastun och se till att det är låst när alla har gått hem.

Det har aldrig varit problem med badgäster efter jag gått igenom rutinerna och de är mycket tacksamma för att de får komma och bada. Oavsett om badgästen har lite ljud för sig eller har speciella egenheter, får dom ha det och vi som badar där tycker inte det är något konstigt med det.
Det är det som är så bra med eget bad med bara föreningens badgäster jämfört med att gå till ett allmänt bad med hög ljudnivå och kanske folk tittar på en för man gör lite konstiga rörelser eller pratar lite otydligt (jämfört med sk ”normalstörda”).

Har skött badet i 17 år nu och har inte behövt ställa in badet någon gång pga sjukdom, så jag kör på tills hälsan säger ifrån, men har inte sett tendenser till vacklande hälsa ännu efter 74 år. Men man vet ju aldrig så att ha en ersättare vore ju bra!"

 

 

 

Volontär styrelseuppdrag och i brukarråd

Frida berättar om sin erfarenhet av föreningen som både ledare, suppleant i styrelsen och representant i brukarråd.

"Jag har varit suppleant i föreningens styrelse. Bara ett år innan dess hade jag fått reda på att jag är på autismspektrumet.


Jag minns särskilt min första cafékväll hos föreningen där alla medlemmar var så nyfikna på oss som kom dit för första gången. Det var ett så fint välkomnande när jag var helt ny inom den här världen och bara hade börjat att förstå autismen.
Kort därefter började jag hålla i tjejträffar en gång i månaden på kansliet. Kanslipersonalen uppmuntrade engagemang från oss medlemmar. Det var så bra att vår delaktighet värderades högt, helt i linje med denna moderna tid.

Jag blev invald i styrelsen som suppleant 2020. Jag har jag känt att mina synvinklar har värderats lika högt som ledamöternas och mitt deltagande har varit en självklarhet trots att man som suppleant vanligtvis är mer av en ersättare. Jag hade ingen tidigare erfarenhet av hur styrelsearbete kan gå till, men jag är så tacksam för att jag hamnade i en konstellation med just denna styrelse. Det har varit en tydlig kommunikation, bra samarbete och få spända ögonblick.

Jag har upplevt en omtanke och lyhördhet för min varierande energinivå och mitt behov av att ibland anpassa nivån i olika engagemang i min tillvaro.

Efter tre år har jag valt att inte förlänga mitt styrelseuppdrag eftersom min energi går åt till utbildningen. Men jag har fortfarande en koppling till föreningens arbete i form av bland annat brukarråd inom psykiatrin."