Frågor & svar:

Här får du svar på de vanligaste frågorna kring volontäruppdraget i Autism Stockholms Län:

Vem kan bli volontär?

Du ska vara medlem och fyllt 18 år, för att kunna bli volontär.
Du ska dela vår vision - ett samhälle där alla kan delta, där personer med autism möts med respekt och har bra livskvalitet genom hela livet.

----------------------------------------------------------------------------

Vad innebär det att vara volontär?

Det är ett ideellt engagemang, där du gör något för andra.
Du kan göra flera olika saker som du kan läsa mer om här på vår hemsida

För dig som volontär ger det också mycket tillbaka i form av glädje och känsla av gemenskap och mervärde.

---------------------------------------------------------------------------

När kan jag börja mitt uppdrag?

Vi har en process för att kunna hitta och matcha volontärer till rätt uppdrag.
Sedan vill vi att våra volontärer har samma utbildning och grund innan start av uppdrag.

Beroende på vilka uppdrag som finns, så kan det variera stort och är svårt att säga exakt när. Bäst är att kontakta oss för att få reda på mer!

--------------------------------------------------------------------------

Hur mycket tid måste jag lägga på mitt uppdrag?

Det är lite upp till dig själv - hur mycket tid du vill och kan lägga ner.
Vi har enstaka uppdrag som volontär på några timmar vid enstaka tillfällen om året, eller regelbundna åtaganden som är flera timmar varje månad.

Du kan läsa mer om uppskattad tidsåtgång för de olika uppdragen här.

--------------------------------------------------------------------------

Hur gör jag när jag vill sluta vara volontär?

Om man inte längre vill vara volontär meddelar man den kontaktperson som man fått.

--------------------------------------------------------------------------

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Har du generella frågor kan du kontakta oss på kansliet så leder vi dig till rätt person som kan besvara dina frågor!
info@autismstockholm.org

--------------------------------------------------------------------------

Får jag betalt?

Ett volontäruppdrag betyder att man gör något frivilligt utan betalning.

Vi erbjuder en utbildning och gemenskap genom återkommande träffar för våra volontärer.


--------------------------------------------------------------------------

Måste jag vara medlem för att bli volontär?

Ja, det ska man vara. 
Om du är intresserad men inte är medlem, kan man bli det!

-------------------------------------------------------------------------

Får jag någon utbildning?

Ja, alla våra volontärer ska gå en kortare utbildning med information om föreningen, våra värderingar och hur volontärskapet fungerar.

-------------------------------------------------------------------------

Finns det någon åldersgräns?

Ja, man ska vara 18 år för att kunna bli volontär.

------------------------------------------------------------------------

Behöver jag någon speciell kunskap för att bli volontär?

Beroende på uppdraget så behövs ibland viss specifik kunskap, för att t.ex bli skolombud eller föreningsrepresentant.

Mer information om det får du från vår volontärsamordnare vid intervju!